BLOK 59 Stulecie eparchii Lungro Włosko – Albańskiej
BLOK 60 50. rocznica utworzenia dowództwa karabinierów na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego
BLOK 61 Podróż papieża do Rumunii
BLOK 62 25. rocznica odnowienia Kaplicy Sykstyńskiej
BLOK 63 25. Rocznica dyplomatycznych stosunków między Stolicą Świętą i Izraelem