Arkusik 1959-60 90. rocznica paktów laterańskich i założenia Państwa Watykańskiego
Arkusik 1964 25. rocznica śmierci ks. Giuseppe Diana
Arkusik 1968 500. rocznica śmierci Leonarda da Vinci
Arkusik 1982 350 rocznica śmierci Rembrandta Van Rijn
Zeszycik 1983-84 Boże Narodzenie 2019 – Mozaika w bazylice Santa Maria in Trastevere, Rzym