Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.PIEKARY ŚLĄSKIE
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Piekary Śląskie
PIEKARY ŚLĄSKIE   

Miasto w woj. śląskim nad dopływem Czarnej Przemszy, Brynicą, 17 km na pn. od Katowic. Miejsce wzmiankowane w XIII w. W XIII i XIV w. kopalnictwo rud cynku i ołowiu. Miasto utworzone w 1934 r. przez połączenie Piekar Wielkich z Szarlejem.

Po pierwotnym kościele z XIV w. Obecny kościół pw Imienia Najśw. Maryi Panny i św.Bartłomieja z XIX w., neogotycki, murowany, trójnawowy, bazylikowy z dwiema wieżami. W ołtarzu głównym z XIX w. Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, XIX-wieczna kopia obrazu z drugiej połowy XVII w. Na wzgórzu Cerekwica Kalwaria Piekarska, 39 kaplic z kościołem Przemienienia Pańskiego zbudowanych w I860-1896.
Kult Matki Bożej sięga tu XV w. Od XVII w. związany jest z obrazem Matki Bożej Piekarskiej, który zasłynął wtedy nadzwyczajnymi łaskami i uznany został za cudowny. Obraz przewieziono do Czech dla wyproszenia ocalenia od zarazy. Modlił się przy nim Jan III Sobieski idąc pod Wiedeń. W okresie protestantyzmu były przy nim liczne nawrócenia na wiarę katolicką. Na początku XVIII w. obraz przewieziono do kościoła św. Krzyża w Opolu, w Piekarach umieszczono jego kopię. Nabożeństwo do Maryi wzmogło się w XIX w., przybywało tu rocznie kilkaset tysięcy wiernych ze wszystkich stron podzielonego kraju. Kult ten, połączony z kultem pasyjnym trwa do czasów obecnych. Pielgrzymka stanowa mężczyzn i młodzieńców gromadzi dziesiątki i setki tysięcy pielgrzymujących. Notowane są szczególne łaski.
Obraz koronowany 15 sierpnia 1925 r. przez nuncjusza papieskiego bpa Wawrzyńca Lauriego, rekoronowany 13 czerwca 1965 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego.

Odpusty: Imienia NMP, św. Bartłomieja, Podwyższenia Krzyża Św.

Holy Mary of Piekary from the Basilica under the invocation of the Name of Our Lady and the Saint Bartholome Apostel in Piekary Slaskie.

Piekary Śląskie
Strona główna