Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.CZĘSTOCHOWA - JASNA GÓRA
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Częstochowa - Jasna Góra
3247pl

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Prymas Tysiąclecia ks. Kardynał Stefan Wyszyński, Spotkanie młodzieży polskiej na Jasnej Górze z okazji I rocznicy Światowego Dnia Młodzieży
Data wydania/Date of issue: 15.08.1992
Nr katalogowy/No.: 3247pl
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: normalny
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 18 znaczków + 18 przywieszek szt./pcs.
Format/Size:
Nakład/Issue: - 1.869.300 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: M.Jędrysik

Na przywieszce do znaczka przedstawiono herb Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej.

Zobacz całą serię
3696

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Pielgrzymka narodowa
Pilgrimage to Rome
Data wydania/Date of issue: 1.07.2000
Nr katalogowy/No.: 3696
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny/fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 43 mm
Nakład/Issue: - 7.800.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Janusz Wysocki

Na znaczku logo Narodowej Pielgrzymki do Rzymu na którym widnieje wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej

Pielgrzymka narodowa
Pilgrimage to Rome
Data wydania/Date of issue: 1.07.2000
Nr katalogowy/No.: 3697
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny/fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 43 mm
Nakład/Issue: - 3.900.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Janusz Wysocki

Na znaczku logo Narodowej Pielgrzymki do Rzymu na którym widnieje wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej
3697


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
3719

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

60 rocznica zbrodni katyńskiej
60th anniversary of the killing of Polish officers by the Soviets in Katyń
Data wydania/Date of issue: 15.11.2000
Nr katalogowy/No.: 3719
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny/fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 43 mm
Nakład/Issue: - 3.800.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Janusz Wysocki

Na znaczku postać księdza Zdzisława Peszkowskiego na tle krzyża w Katyniu
na którym zawieszony jest wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej

Zobacz całą serię

25 Rocznica Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II
Pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce (2.06.1979 - 9.06.1979)
Msza Św. na placu Zwycięstwa w Warszawie
25th Anniversary Of Saint Father
John Paul II
June 1979 - Holy Mass in Victory Square in Warsaw.
Data wydania/Date of issue: 20.03.2003
Nr katalogowy/No.: 3869
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: kredowany / chalk paper
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 25 znaczków w formie ozdobnego arkusika
25 stamps in the form of a souvenir sheet szt./pcs.
Format/Size: 33,58 mm x 24 mm
Nakład/Issue: - 800.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Olivieri Mauro, Guarniera Fabrizio
3869


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
3940

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Polonica
Data wydania/Date of issue: 12.12.2003
Nr katalogowy/No.: 3940
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny/fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 43 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 500.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik

Zobacz całą serię
CZĘSTOCHOWA - JASNA GÓRA   

Najważniejszym celem pielgrzymek w Polsce jest obraz Czarnej Madonny w Klasztorze OO Paulinów na Jasnej Górze. http://www.jasnagora.pl

W roku 1382 ów Cudowny Wizerunek przywieziono z Bełza na Rusi i umieszczono uroczyście w założonym w tym samym roku klasztorze. Wg badań naukowych obraz był pierwotnie ikoną bizantyjską pochodzącą z VI-IX w. W czasie wojen husyckich, podczas napadu na klasztor w 1430 roku obraz został uszkodzony. Odrestaurowano go, zachowując blizny na obliczu Czarnej Madonny. Sława Obrazu przyciągała coraz szersze rzesze wiernych. Otrzymał on bogate szaty i ozdoby.

W niespokojnych czasach XVII wieku wzgórze jasnogórskie otoczono wałami i przekształcono w twierdzę. W przeszłości wrogie wojska na próżno podejmowały próby zdobycia tej polskiej świętości narodowej. W 1717 roku za zgodą papieża Klemensa XI po raz pierwszy koronowano Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem diademami papieskimi. Klasztor na Jasnej Górze odwiedza corocznie około 5 milionów pielgrzymów i turystów z całego świata.

Częstochowa - Jasna Góra
Strona główna