Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ZNACZKI POCZTOWE - POLSKA
POLSKA - ZNACZKI POCZTOWE • POLAND - POSTAGE STAMPS
CzechyPolska znaczkiPolska całostkiSłowacjaWatykanSTRONA GŁÓWNA
KRÓLESTWO POLSKIE 1860 RZECZPOSPOLITA POLSKA + PORT GDAŃSK 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924PG 1925PG 1927 1928PG 1930 1932PG 1933 1934 1935PG 1936 1937PG 1938PG 1939 WYDANIA RZĄDU NA EMIGRACJI  1941 1943 1944 1945 POLSKA LUDOWA 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
14.01 1997
Kocham Cię
Saint Valentine's Day
Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Jacek Konarzewski
Ząbkowanie: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny: zeszycik znaczkowy zawierający 4 parki w pasku poziomym
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3486 --- --- A wielobarwny 0,55 2,00 0,50 4 000 000
3487 --- --- B wielobarwny 0,40 2,00 0,50 4 000 000
3486+3487 --- --- A + B wielobarwny 0,95 5,00 1,20 4 000 000
Seria:(3) 1,90 9,00 2,20 FDC: 5,00
14.03 1997
Wielkanoc
Easter traditions
Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Maria Dziekańska
Ząbkowanie: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3488 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,30 6 000 000
3489 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,00 0,40 6 000 000
3490 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 1,50 0,80 1 200 000
3491 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 3,00 1,50 1 200 000
Seria:(4) 3,00 6,50 3,00 FDC: 7,00
18.04 1997
1000 lat Gdańska
In the year 1997, Gdańsk celebrated his 1000th anniversary
Technika druku: staloryt i rotograwiura PWPW S.A.
Projekt: Tomasz Bogusławski
Ząbkowanie: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3492 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,60 6 000 000
Seria:(1) 0,50 1,00 0,60 FDC: 1,80


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3493A --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 20,00 30,00 100 000
3493B --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 3,00 2,50 550 000
BLOK 159A (BLOK 116A) --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 30,00 40,00 100 000
BLOK 159B (BLOK 116B) --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 5,00 4,00 550 000
Seria:(4) 4,40 58,00 76,50 FDC: 7,00
19.04/23.04 1997
1000 Rocznica śmierci św. Wojciecha
1000th anniversary of the death of Saint Adalbert of Prague

Zobacz See: Watykan 1090 Czechy 141
Technika druku: staloryt PWPW S.A.
Emisja wspólna z Pocztami Czech, Niemiec, Watykanu, i Węgier
Projekt: Andrzej Heidrich, ryt Czesław Słania (3494,3495); Vladimir Suchanek, ryt Czesław Słania (3496)
Ząbkowanie: ZG 11:11½ (3494); ZG 11½:11 (3495,3496)
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3494 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,60 1 000 000
3495 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,50 0,60 1 000 000
3496 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 3,00 1,80 1 200 000
Seria:(3) 2,20 5,50 3,00 FDC: 6,00
30.04 1997
Dworki polskie (I)
Polish manor houses Part 1
Technika druku: rotograwiura PWPW S.A.
Projekt: Andrzej Gosik
Ząbkowanie: ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny: 100 znaczków
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3497 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,40 powtarzalny
3498 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,50 0,40 powtarzalny
Seria:(2) 1,10 2,50 0,80 FDC: 3,00
05.05 1997
Europa CEPT (VIII) - baśnie i legendy
Polish tales and legends. Europa issues
Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Mieczysław Wasilewski
Ząbkowanie: ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny: 60 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3499 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,10 0,50 700 020
3500 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 2,40 1,50 650 040
Seria:(2) 1,60 3,50 2,00 FDC: 4,00
06.05 1997
46 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
46th international Eucharist congress in Wrocław
Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Janusz Wysocki
Ząbkowanie: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3501 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,50 0,80 2 000 000
Seria:(1) 0,50 1,50 0,80 FDC: 2,00
20.05 1997
Światowa Wystawa Filatelistyczna Pacific´97
International philatelic exhibition Pacific '97 in San Francisco, United States
Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Maciej Buszewicz
Ząbkowanie: ZG 11¼:11
Arkusz sprzedażny: 18 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3502 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 2,00 1,20 800 010
Seria:(1) 1,30 2,00 1,20 FDC: 2,50
23.05 1997
Dworki polskie (II)
Polish manor houses Part 2
Technika druku: rotograwiura PWPW S.A.
Projekt: Andrzej Gosik
Ząbkowanie: ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny: 100 znaczków
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3503 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 1,50 0,70 powtarzalny
3504 --- --- 1,70 wielobarwny 1,70 2,50 1,40 powtarzalny
3505 --- --- 2,20 wielobarwny 2,20 3,00 1,60 powtarzalny
3506 --- --- 10,00 wielobarwny 10,00 13,00 6,30 powtarzalny
Seria:(4) 15,00 20,00 10,00 FDC: 23,00
28.05 1997
V Wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce
Fifth visit of pope John Paul II to Poland
Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Janusz Wysocki
Ząbkowanie: ZR 11¼:11¼
Arkusz sprzedażny: 1 znaczek
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3507 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 6,80 3,50 600 000
BLOK 160 (BLOK 117) --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 7,00 4,00 600 000
Seria:(2) 2,20 13,80 7,50 FDC: 8,00
30.05 1997
Ochrona przyrody - Nietoperze
Bats
Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Jacek Brodowski
Ząbkowanie: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3508 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,40 1 200 000
3509 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,00 0,50 1 200 000
3510 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 1,50 0,70 700 000
3511 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 3,00 1,90 1 000 000
Seria:(4) 3,20 6,50 3,50 FDC: 7,00
06.06 1997
100 lat osadnictwa polskiego w Argentynie
100th anniversary of Polish settlement in Argentina
Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Andrzej Radziejowski
Ząbkowanie: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3512 --- --- 1,40 wielobarwny 1,40 2,50 1,50 700 000
Seria:(1) 1,40 2,50 1,50 FDC: 3,00
06.06 1997
600-lecie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
600th anniversary of the foundation of the theological faculty of the Jagiellonian University in Kraków
Technika druku: rotograwiura PWPW S.A.
Projekt: Janusz Wysocki
Ząbkowanie: ZG 10¾:11
Arkusz sprzedażny: 35 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3513 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 1,50 0,90 800 030
Seria:(1) 0,80 1,50 0,90 FDC: 1,80
04.07 1997
Malarstwo Juliusza Kossaka
Juliusz Kossak paintings
Technika druku: rotograwiura PWPW S.A.
Projekt: Alojzy Balcerzak
Ząbkowanie: ZG 11:10¾
Arkusz sprzedażny: 35 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3514 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,30 1 200 010
3515 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,00 0,50 1 200 010
3516 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 2,00 1,20 700 000
3517 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 2,50 1,50 700 000
Seria:(4) 3,00 6,50 3,50 FDC: 7,00
18.07 1997
Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego
200th anniversary of the composition of the Polish national anthem
Technika druku: rotograwiura PWPW S.A.
Projekt: Maciej Jędrysik
Ząbkowanie: ZG 11:11½ / ZR 11:11½ (bok)
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków / 1 znaczek (blok)
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3518 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,50 700 000
Seria:(1) 0,50 1,00 0,50 FDC: 1,50


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3519 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 3,00 2,00 377 000
BLOK 161 (BLOK 118) --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 4,00 3,00 377 000
Seria:(2) 2,20 7,00 5,00 FDC: 5,00
20.07 1997
200 rocznica urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego
200th anniversary of the birth of Paweł Edmund Strzelecki
Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Andrzej Jeziorkowski
Ząbkowanie: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3520 --- --- 1,50 wielobarwny 1,50 2,50 1,50 700 000
Seria:(1) 1,50 2,50 1,50 FDC: 3,00
18.08 1997
Pomoc powodzianom
Victim relief for the Great Oder river flood in July 1997
Technika druku: rotograwiura PWPW S.A.
Projekt: Maciej Jędrysik
Ząbkowanie: ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny: 100 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3521 --- --- 0,60+0,30 wielobarwny 0,90 1,50 0,80 5 000 000
Seria:(1) 0,90 1,50 0,80 FDC: 2,00
28.08 1997
Sanktuaria Maryjne (VI) - Kościół Matki Bożej Pocieszenia św. Michała Archanioła w Górce Duchowej
Holy Virgin of Górka Duchowna
Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Zbigniew Stasik
Ząbkowanie: ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3522 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,50 0,60 700 000
Seria:(1) 0,50 1,50 0,60 FDC: 2,00
22.09 1997
Poczet królów i książąt polskich (XII)
Paintings of Polish rulers Part 12
Technika druku: staloryt i rotograwiura PWPW S.A.
Projekt: Stefan Małecki, ryt W. Zajdel (3523,3525,3526); ryt P. Krajewski (3524)
Ząbkowanie: ZG 10¾:11
Arkusz sprzedażny: 35 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3523 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,30 1 000 020
3524 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,00 0,50 1 000 020
3525 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 2,50 0,70 700 000
3526 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 3,50 1,70 686 000
Seria:(4) 3,00 8,00 3,20 FDC: 9,00
03.10 1997
Polscy muzycy jazzowi - Mieczysław Kosz
Polish jazz musicians Mieczysław Kosz

Zobacz See: 3356 • 3476 • 4811
Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Janusz Stanny
Ząbkowanie: ZG 11¾:11½
Arkusz sprzedażny: 60 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3527 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 1,50 0,70 700 020
Seria:(1) 0,80 1,50 0,70 FDC: 2,00
09.10 1997
Światowy Dzień Poczty
World Post Day
Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Wiesław Wałkuski
Ząbkowanie: ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny: 60 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3528 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,50 0,70 800 040
Seria:(1) 0,50 1,50 0,70 FDC: 2,00
13.10 1997
Światowa Wystawa Filatelistyczna - Moskwa'97
International philatelic exhibition Moszkwa '97 in Moscow, Russia
Technika druku: offset DS
Projekt: Jacek Konarzewski
Ząbkowanie: ZR 11:11½
Arkusz sprzedażny: arkusik 8 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3529 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 2,00 1,20 700 000
Seria:(1) 0,80 2,00 1,20 FDC: 2,50


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
Arkusik 3529 --- --- 8 x 0,80 wielobarwny 6,40 25,00 20,00 87 500
14.11 1997
Plakat Polski (V)
Polish poster art
Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Andrzej Pągowski
Ząbkowanie: ZG 11¼:11 (3530); ZG 11:11¼ (pozotałe)
Arkusz sprzedażny: 18 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3530 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,50 800 010
3531 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,50 800 010
3532 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,25 0,75 800 010
3533 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,25 0,75 800 010
Seria:(4) 2,20 4,50 2,50 FDC: 5,00
27.11 1997
Boże Narodzenie
Christmas
Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Krystyna Pągowska
Ząbkowanie: ZG 11½:11 (3534,3537); ZG 11:11½ (3535,3536)
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3534 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,00 0,50 600 000
3535 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,00 0,50 600 000
3536 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 1,50 1,00 1 200 000
3537 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 3,00 1,00 1 200 000
Seria:(4) 3,00 6,50 3,00 FDC: 7,00
04.12 1997
Pisklęta zagniazdowniki
Young waterbirds
Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Jerzy Desselberger
Ząbkowanie: ZG 11¼:11¼
I - dolny margines bloku perforowany
II - dolny margines bloku nieperforowany
Arkusz sprzedażny: 8 znaczków (2 serie x 4)
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3538 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,50 0,75 800 000
3539 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,50 0,75 800 000
3540 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,50 0,75 800 000
3541 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 1,50 0,75 800 000
Seria:(4) 2,00 6,00 3,00 FDC: 7,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3538-3541 --- --- 4 x 0,5 wielobarwny 2,00 7,00 3,50 800 000
Ark 3538-3541I (BLOK 119I) --- --- 2 x (4 x 0,50) wielobarwny 4,00 17,00 10,00 400 000
Ark 3538-3541II (BLOK 119II) --- --- 2 x (4 x 0,50) wielobarwny 4,00 18,00 10,00 -
Seria:(3) 10,00 42,00 23,50
Wartość katalogowa rocznika **: 250,80   ʘ: 183,20     ■    Wartość nominalna: 76,40     ■    FDC: 136,10
Wartość podstawowa (Nr Fischera czerwony) **: 148,00   ʘ: 101,20     ■    Wartość nominalna: 54,65
Poprzedni rok (1996) • Strona główna  • Powrót na górę • Następny rok (1998)
stat4u