Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ZNACZKI POCZTOWE - POLSKA
POLSKA - ZNACZKI POCZTOWE • POLAND - POSTAGE STAMPS
CzechyPolska znaczkiPolska całostkiSłowacjaWatykanSTRONA GŁÓWNA
KRÓLESTWO POLSKIE 1860 RZECZPOSPOLITA POLSKA + PORT GDAŃSK 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924PG 1925PG 1927 1928PG 1930 1932PG 1933 1934 1935PG 1936 1937PG 1938PG 1939 WYDANIA RZĄDU NA EMIGRACJI  1941 1943 1944 1945 POLSKA LUDOWA 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
24.01 1977
Polski Czerwony Krzyż
Polish Red Cross
Technika druku: offset PWPW
Projekt: J. Brodowski
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2336 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 6 252 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
15.02 1977
Lotnictwo współczesne
Modern airflight Part 2
Technika druku: staloryt PWPW
Projekt: J. Brodowski
Ząbkowanie: ZR lub ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 51 mm
Papier: biały średni gładki, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2337I --- --- 20,00 czarnooliwkowy 0,30 0,10 94 460 000
2337II --- --- 20,00 czarnooliwkowy 20,00 0,30 1 540 000
Seria:(2) 20,30 0,40 FDC: 1,00
26.02 1977
Medal „Za zasługi dla obrony cywilnej”
Civil security medal
Technika druku: offset PWPW
Projekt: E. Nożko-Paprocka
Ząbkowanie: ZG 11
Arkusz sprzedażny: 60 znaczków
Format znaczka: 27 x 27 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2338 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 6 900 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
12.03 1977
Stop! Dziecko na drodze
Campain "Stop! Child on the road!"
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: J. Raczko
Ząbkowanie: ZG 11
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 54 x 27 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2339 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 6 125 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
17.03 1977
Owoce leśne
Forest fruits
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: A. Balcerzak
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2340 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 0,30 10 460 000
2341 --- --- 0,90 wielobarwny 0,50 0,30 5 785 000
2342 --- --- 1,00 wielobarwny 0,50 0,30 10 165 000
2343 --- --- 1,50 wielobarwny 1,00 0,30 10 175 000
2344 --- --- 2,00 wielobarwny 1,00 0,40 8 240 000
2345 --- --- 4,50 wielobarwny 1,50 0,50 4 300 000
2346 --- --- 6,00 wielobarwny 1,50 0,70 3 175 000
2347 --- --- 6,90 wielobarwny 3,50 1,20 1 095 000
Seria:(8) 10,00 4,00 FDC: 12,00
04.04 1977
30-lecie współpracy naukowo-technicznej PRL-ZSRR
30th anniversary of the scientific and technical co-operation between Poland and the Soviet Union
Technika druku: offset PWPW
Projekt: W. Surowiecki
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 43 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2348 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 4 380 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
22.04 1977
VII Kongres Techników Polskich
7th Polish technicians congress
Technika druku: offset PWPW
Projekt: K. Śliwka
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 43 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2349 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 8 580 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
30.04 1977
400 rocznica urodzin P.P. Rubensa
400th anniversary of the birth of Peter Paul Rubens
Technika druku: offset PWPW (znaczki) / rotograwiura i staloryt (blok)
Projekt: T. Michaluk
Ząbkowanie: ZG 11¼ (znaczki) / ZR 11¾:11½ (blok)
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków / 15 bloków
Format znaczka: 40,5 x 40,5 mm / 25,5 x 31,25 mm (znaczek w bloku) / 76,5 x 62,5 mm (blok)
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2350 --- --- 1,00 wielobarwny 0,40 0,30 9 596 000
2351 --- --- 1,50 wielobarwny 0,40 0,30 9 964 000
2352 --- --- 5,00 wielobarwny 1,00 0,30 4 586 000
2353 --- --- 6,00 wielobarwny 2,20 0,60 1 028 000
Seria:(4) 4,00 1,50 FDC: 4,50


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2354 --- --- 8,00 + 4,00 sepia/czarny 0,80 0,50 1 161 000
BLOK 100 (BLOK 56) --- --- 8,00 + 4,00 sepia/czarny/czerwony 1,00 0,60 1 161 000
Seria:(2) 1,80 1,10 FDC: 1,20


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
BLOK 100ND (BLOK 56ND) --- --- - czarny 6,00 192 000
06.05 1977
XXX Międzynarodowy Wyścig Pokoju
30th international bicycle race for world peace
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: T. Michaluk
Ząbkowanie: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 39,5 x 31,25 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2355 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 10 371 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
06.05 1977
Światowe Zgromadzenie Budowniczych Pokoju w Warszawie
Congress for world peace in Warsaw
Technika druku: offset PWPW
Projekt: W. Freudenreich
Ząbkowanie: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 39,5 x 31,25 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2356 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 10 245 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
12.05 1977
Ochrona środowiska - Ginące zwierzęta
Animals on the edge of extinction
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: H. Matuszewska
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2357 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 0,30 10 365 000
2358 --- --- 1,50 wielobarwny 2,50 0,30 10 135 000
2359 --- --- 1,50 wielobarwny 2,50 0,70 10 870 000
2360 --- --- 6,00 wielobarwny 4,00 1,50 1 350 000
Seria:(4) 10,00 2,80 FDC: 11,00
16.05 1977
Światowa Wystawa Filatelistyczna „Amphilex 77” w Amsterdamie
International philatelix exhibition Amphilex '77 in Amsterdam
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: Z. Stasik
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 6 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 43 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2361 --- --- 6,00 wielobarwny 0,80 0,40 5 400 000
Arkusik 2361 --- --- 6,00 x 6 wielobarwny 9,00 4,00 900 000
Seria:(2) 9,80 4,40 FDC: 1,20
13.06 1977
Polskie zwyczaje ludowe
Polish folk habits
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: K. Tarkowska
Ząbkowanie: ZG 11¼:11½ (format leżący); 11½:11¼ (format stojący)
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 43 x 31,25 mm (format leżący); 31,25 x 43 mm (format stojący)
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2362 --- --- 0,90 wielobarwny 0,20 0,10 3 880 000
2363 --- --- 1,00 wielobarwny 0,30 0,10 10 610 000
2364 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,10 10 415 000
2365 --- --- 3,00 wielobarwny 0,50 0,10 6 805 000
2366 --- --- 6,00 wielobarwny 1,00 0,50 1 320 000
2367 --- --- 8,40 wielobarwny 2,00 0,90 1 245 000
Seria:(6) 4,50 1,80 FDC: 6,50
30.06 1977
V Międzynarodowy Konkurs Lutniczy oraz VII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego
International Wieniawski violin playing competition in Poznań
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Z. Kaja
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 43 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2368 --- --- 1,50 wielobarwny 0,60 0,30 9 993 000
Seria:(1) 0,60 0,30 FDC: 1,50
22.08 1977
Motyle
Butterflies
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: J. Wysocki
Ząbkowanie: ZG 11:10¾
Arkusz sprzedażny: 35 znaczków
Format znaczka: 54 x 40,5 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2369 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 0,20 8 487 010
2370 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 0,20 8 221 010
2371 --- --- 1,50 wielobarwny 2,00 0,30 8 298 010
2372 --- --- 1,50 wielobarwny 1,50 0,30 8 218 000
2373 --- --- 5,00 wielobarwny 2,00 1,00 4 007 010
2374 --- --- 6,90 wielobarwny 9,00 3,00 1 302 000
Seria:(6) 16,50 5,00 FDC: 20,00
03.09 1977
Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku
Polish piano festival in Słupsk
Technika druku: offset PWPW
Projekt: S. Małecki
Ząbkowanie: ZG 11¾:11½
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 25,5 x 31,25 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2375 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 10 778 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
10.09 1977
100 rocznica urodzin Feliksa Dzierżyńskiego
100th anniversary of the birth of Felix Dzerzhinsky
Technika druku: offset PWPW
Projekt: W. Surowiecki
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2376 --- --- 1,50 c.brązowy/j.brązowy 0,50 0,30 5 100 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
01.10 1977
60 rocznica rewolucji Październikowej
60th anniversary of the October revolution and the 20th anniversary of space conquest
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Z. Stasik
Ząbkowanie: ZG 11¼:11½ / ZG 12¼:12 (blok)
Arkusz sprzedażny: 15 znaczków + 15 przywieszek / 3 znaczki + 3 przywieszki
Format znaczka: 39,5 x 31,25 mm / 100 x 123-125 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2377 --- --- 1,50 niebieskofioletowy/czerwony 0,25 0,10 10 018 005
2377 przywieszka z prawej --- --- 1,50 niebieskofioletowy/czerwony 0,50 0,20 -
2377 przywieszka z lewej --- --- 1,50 niebieskofioletowy/czerwony 0,50 0,20 -
2377 przywieszka u góry --- --- 1,50 niebieskofioletowy/czerwony 0,50 0,20 -
2377 przywieszka u dołu --- --- 1,50 niebieskofioletowy/czerwony 0,50 0,20 -
Seria:(5) 2,25 0,90 FDC: 1,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
BLOK 101 (BLOK 57) --- --- 1,50 x 3 niebieskofioletowy/czerwony 2,50 1,00 466 800
09.10 1977
Dzień Znaczka 1977 - Monety polskie
Old Polish coins
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: Z. Horodecki
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2378 --- --- 0,50 wielobarwny 0,40 0,10 8 255 000
2379 --- --- 1,00 wielobarwny 0,40 0,20 10 510 000
2380 --- --- 1,50 wielobarwny 0,60 0,20 10 620 000
2381 --- --- 4,20 wielobarwny 0,80 0,20 5 270 000
2382 --- --- 4,50 wielobarwny 1,50 0,30 5 555 000
2383 --- --- 6,00 wielobarwny 2,50 1,00 1 200 000
Seria:(6) 6,20 2,00 FDC: 7,00
21.10 1977
Zabytki architektury
Historic monuments
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: J. Brodowski
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼ (format stojący); 11¼:11½ (format leżący)
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 43 x 31,25 mm (format leżący); 31,25 x 43 mm (format stojący)
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2384 --- --- 1,00 wielobarwny 0,50 0,10 15 630 000
2385 --- --- 1,00 wielobarwny 0,50 0,20 10 590 000
2386 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,20 10 820 000
2387 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,20 6 715 000
2388 --- --- 6,00 wielobarwny 1,50 0,40 4 000 000
2389 --- --- 6,90 wielobarwny 3,00 0,90 1 200 000
Seria:(6) 6,50 2,00 FDC: 6,50
12.12 1977
Polski drzeworyt ludowy XVI w.
Wood carvings Part 2
Technika druku: staloryt PWPW
Projekt: T. Michaluk
Ząbkowanie: ZG 11¾:11¼
Arkusz sprzedażny: 150 znaczków
Format znaczka: 25,5 x 20,5 mm
Papier: biały średni gładki, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2390 --- --- 4,00 szarozielony 0,30 0,10 136 000 000
2391 --- --- 4,50 brązowy 0,50 0,10 136 000 000
Seria:(2) 0,80 0,20 FDC: 1,00
28.12 1977
20-lecie podboju kosmosu
20 years of space conquest
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: Z. Stasik
Ząbkowanie: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny: 6 znaczków + 2 przywieszki
Format znaczka: 39,5 x 31,25 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2392 --- --- 6,90 wielobarwny 1,00 0,50 6 000 000
2392 tête-bêche --- --- 6,90 + 6,90 wielobarwny 3,00 1,50 1 000 000
Seria:(2) 4,00 2,00 FDC: 1,50


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2392 przywieszka z prawej 1 --- --- 6,90 wielobarwny 4,00 1,50 1 000 000
2392 przywieszka z prawej 2 --- --- 6,90 wielobarwny 4,00 1,50 1 000 000
2392 przywieszka u dołu 1 --- --- 6,90 wielobarwny 4,00 1,50 1 000 000
2392 przywieszka u dołu 2 --- --- 6,90 wielobarwny 4,00 1,50 1 000 000
Seria:(4) 16,00 6,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
Arkusik 2392 --- --- 6,90 x 6 wielobarwny 16,00 7,00 1 000 000
Wartość katalogowa rocznika **: 142,25   ʘ: 45,10     ■    FDC: 84,90
Wartość podstawowa (Nr Fischera czerwony) **: 69,70   ʘ: 25,10
Poprzedni rok (1976) • Strona główna  • Powrót na górę • Następny rok (1978)
stat4u