Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ZNACZKI POCZTOWE - POLSKA
POLSKA - ZNACZKI POCZTOWE • POLAND - POSTAGE STAMPS
CzechyPolska znaczkiPolska całostkiSłowacjaWatykanSTRONA GŁÓWNA
KRÓLESTWO POLSKIE 1860 RZECZPOSPOLITA POLSKA + PORT GDAŃSK 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924PG 1925PG 1927 1928PG 1930 1932PG 1933 1934 1935PG 1936 1937PG 1938PG 1939 WYDANIA RZˇDU NA EMIGRACJI  1941 1943 1944 1945 POLSKA LUDOWA 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
22.01 1974
Ro¶liny w twórczo¶ci Stanisława Wyspiańskiego
Flower drawings by Stanisław Wyspiański
Technika druku: staloryt PWPW
Projekt: J. Brodowski ryt B. Kowalska (2148,2149); E. Konecki (2150,2151); A. Ostrowska (2152,2153)
Z±bkowanie: ZR 11¼:11½ lub ZG 11¾:11½
Arkusz sprzedażny: 100 znaczków
Format znaczka: 25,5 x 31,25 mm / 77 x 62,5 mm (nowodruk)
Papier: biały cienki gładki, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2148 --- --- 0,50 fioletowy 0,20 0,10 112 000 000
2149 --- --- 1,00 c.zielony 0,30 0,10 278 400 000
2150 --- --- 1,50 czerwony 0,30 0,10 442 500 000
2151 --- --- 3,00 c,fioletowy 0,50 0,10 33 400 000
2152 --- --- 4,00 granatowy 0,60 0,10 58 000 000
2153 --- --- 4,50 j.zielony 0,60 0,30 180 700 000
Seria:(6) 2,50 0,80 FDC: 3,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2148,2150 ND --- --- - czarny 7,00 200 000
05.03 1974
Polskie budownictwo ludowe
Buildings made of wood
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: F. Winiarski
Z±bkowanie: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 43 x 31,25 mm
Papier: biały ¶redni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2154 --- --- 1,00 wielobarwny 0,50 0,20 10 335 000
2155 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 10 030 000
2156 --- --- 4,00 wielobarwny 1,00 0,30 4 010 000
2157 --- --- 4,50 wielobarwny 1,00 0,30 4 255 000
2158 --- --- 4,90 wielobarwny 2,00 0,30 855 000
2159 --- --- 5,00 wielobarwny 2,00 0,60 855 000
Seria:(6) 7,00 2,00 FDC: 8,00
30.03 1974
100-lecie ¦wiatowego Zwi±zku Pocztowego
100th anniversary of the Universal Postal Union
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: T. Michaluk
Z±bkowanie: ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny: 100 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 25,5 mm
Papier: biały ¶redni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2160 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 10 500 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
07.05 1974
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „Socphilex” IV w Katowicach
International philatelic exhibition Socphilex IV in Katowice
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: H. Matuszewska
Z±bkowanie: 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 43 mm
Papier: biały ¶redni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2161 --- --- 0,50 wielobarwny 0,30 0,20 10 135 000
2162 --- --- 1,50 wielobarwny 0,30 0,20 10 085 000
2163 --- --- 4,00 wielobarwny 0,40 0,20 30 235 000
Seria:(3) 1,00 0,60 FDC: 1,50
08.05 1974
V Kongres ZBoWiD
5th congress of Polish freedomfighters
Technika druku: offset PWPW
Projekt: K. ¦liwka
Z±bkowanie: ZG 11¾:11½
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 25,5 x 31,25 mm
Papier: biały ¶redni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2164 --- --- 1,50 czerwony 0,50 0,30 6 171 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
09.05 1974
Dzień Zwycięstwa
29th anniversary of the end of World War II
Technika druku: offset PWPW
Projekt: T. Michaluk
Z±bkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
Papier: biały ¶redni kredowany, guma jasno kremowa
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2165 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 10 881 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
15.05 1974
25-lecie RWPG
25th anniversary of COMECON
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Z. Stasik
Z±bkowanie: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 43 x 31,25 mm
Papier: biały ¶redni kredowany, guma jasno kremowa
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2166 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 8 610 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
07.05 1974
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „Socphilex” IV w Katowicach
International philatelic exhibition Socphilex IV in Katowice
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: H. Matuszewska
Z±bkowanie: ZR 11½:11¼ / nieperforowany
Arkusz sprzedażny: 3 znaczki
Format znaczka: 31,25 x 43 mm / 68-68 x 169-171 (blok)
Papier: biały ¶redni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2167a --- --- 4,00 wielobarwny 0,30 0,10 2 850 000
BLOK 92a (BLOK 47a) --- --- 4,00 x 3 + 5,00 wielobarwny 2,00 1,00 950 000
2167b --- --- 4,00 wielobarwny 1,50 1,50 900 000
BLOK 92b (BLOK 47b) --- --- 4,00 x 3 + 5,00 wielobarwny 18,00 15,00 300 000
Seria:(4) 21,80 17,60
06.06 1974
X Mistrzostwa ¦wiata w piłce nożnej w RFN
Football World Cup in Munich, Germany 1974
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: H. Chyliński
Z±bkowanie: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków i 2 x 2 znaczki (blok)
Format znaczka: 43 x 31,25 mm i 105-106 x 83 mm (blok)
Papier: biały ¶redni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2168 --- --- 4,90 wielobarwny 1,50 0,30 990 000
2169 --- --- 4,90 wielobarwny 1,50 0,30 915 000
Seria:(2) 3,00 0,60 FDC: 3,50


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2168+2169 --- --- 4,90 x 2 wielobarwny 5,00 3,00 -
BLOK 93 (BLOK 48) --- --- 4,90 x 4 wielobarwny 23,00 8,00 300 000
Seria:(2) 28,00 11,00
29.06 1974
Polskie sławne żaglowce
Polish sailing ships
Technika druku: offset PWPW
Projekt: W. Andrzejewski
Z±bkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 43 mm
Papier: biały ¶redni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2170 --- --- 1,00 wielobarwny 0,50 0,20 7 410 020
2171 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,20 8 016 000
2172 --- --- 2,70 wielobarwny 0,50 0,20 1 338 000
2173 --- --- 4,00 wielobarwny 1,50 0,30 2 010 000
2174 --- --- 4,90 wielobarwny 3,00 0,60 975 000
Seria:(5) 6,00 1,50 FDC: 7,00
15.07 1974
X Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. PKWN w Lublinie
10th international chess festival in Lublin
Technika druku: offset PWPW
Projekt: A. Heidrich
Z±bkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 43 mm
Papier: biały ¶redni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2175 --- --- 1,00 wielobarwny 0,70 0,30 16 062 000
2176 --- --- 1,50 wielobarwny 0,80 0,30 16 155 000
Seria:(2) 1,50 0,60 FDC: 2,00
21.07 1974
Otwarcie Mostowej Trasy Łazienkowskiej w Warszawie
The opening of the Łazienki highway cloverleaf interchange near the Vistula river in Warsaw
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: Maria Wieczorek
Z±bkowanie: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 39,5 x 31,25 mm
Papier: biały ¶redni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2177 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 6 110 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
21.07 1974
30-lecie PRL
30th anniversary of the People's Republic of Poland
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: J. W. Brzoza (2178,2179) i T. Jodłowski (2180)
Z±bkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 43 mm
Papier: biały ¶redni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2178 --- --- 1,50 wielobarwny 0,40 0,20 8 150 000
2179 --- --- 1,50 wielobarwny 0,40 0,20 8 070 000
2180 --- --- 1,50 wielobarwny 0,40 0,20 8 360 000
Seria:(3) 1,20 0,60 FDC: 1,50
21.07 1974
Srebrny medal reprezentacji Polski na M¦ w piłce nożnej
Silver medal for Poles for the 1974 Football World Cup
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: A. Balcerzak
Z±bkowanie: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny: 4 znaczki + 2 przywieszki
Format znaczka: 43 x 31,25 mm / 105-107 x 119-121 mm
Papier: biały ¶redni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2181 --- --- 4,90 wielobarwny 0,50 0,30 3 682 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2181 przywieszka u góry 1 --- --- 4,90 wielobarwny 4,00 1,50 920 500
2181 przywieszka u dołu 2 --- --- 4,90 wielobarwny 4,00 1,50 920 500
2181 przywieszka z lewej 1 --- --- 4,90 wielobarwny 4,00 1,50 920 500
2181 przywieszka z prawej 2 --- --- 4,90 wielobarwny 4,00 1,50 920 500
Seria:(4) 16,00 6,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
BLOK 94 (BLOK 49) --- --- 4,90 x 4 wielobarwny 12,00 6,00 920 500
10.09 1974
XIX Międzynarodowy Kongres Ogrodniczy w Warszawie
19th international congress for gardeners in Warsaw
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: K. ¦liwka
Z±bkowanie: ZG 11½:11¾
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 51 mm
Papier: biały ¶redni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2182 --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 0,20 8 035 000
2183 --- --- 0,90 wielobarwny 1,00 0,20 8 030 000
2184 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 0,20 8 150 000
2185 --- --- 1,50 wielobarwny 1,00 0,20 8 075 000
2186 --- --- 2,70 wielobarwny 2,00 0,20 3 165 000
2187 --- --- 4,50 wielobarwny 2,00 0,30 3 090 000
2188 --- --- 4,90 wielobarwny 3,00 1,00 875 000
2189 --- --- 5,00 wielobarwny 4,50 2,20 875 000
Seria:(8) 15,00 4,50 FDC: 20,00
03.10 1974
30-lecie MO i SB
30th anniversary of Civil security
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: W. Surowiecki
Z±bkowanie: ZR 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 43 mm
Papier: biały ¶redni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2190 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 8 015 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
09.10 1974
Dzień Znaczka - dziecko w malarstwie polskim
The day of the stamp: children in Polish painting
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: W. Andrzejewski
Z±bkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 43 mm
Papier: biały ¶redni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2191 --- --- 0,50 wielobarwny 0,30 0,10 8 065 000
2192 --- --- 0,90 wielobarwny 0,30 0,10 5 150 000
2193 --- --- 1,00 wielobarwny 0,30 0,10 10 455 000
2194 --- --- 1,50 wielobarwny 0,30 0,10 10 280 000
2195 --- --- 3,00 wielobarwny 0,40 0,10 8 120 000
2196 --- --- 4,50 wielobarwny 0,90 0,50 8 245 020
2197 --- --- 4,90 wielobarwny 1,50 0,60 905 000
2198 --- --- 6,50 wielobarwny 2,00 0,60 965 000
Seria:(8) 6,00 2,20 FDC: 6,50
02.12 1974
Arcydzieła sztuki polskiej
Polish art
Technika druku: offset PWPW
Projekt: St. Małecki
Z±bkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 43 mm
Papier: biały ¶redni kredowany
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2199 --- --- 1,00 wielobarwny 0,40 0,20 8 367 000
2200 --- --- 1,50 wielobarwny 0,40 0,20 9 300 000
2201 --- --- 2,00 wielobarwny 0,50 0,30 6 930 000
2202 --- --- 4,00 wielobarwny 1,20 0,60 855 000
Seria:(4) 2,50 1,30 FDC: 4,00
30.12 1974
Polski drzeworyt ludowy XVI w. (1)
Wood carvings Part 1
Technika druku: staloryt PWPW
Projekt: T. Michaluk ryt B. Kowalska (2203); M. Kopecki (2204)
Z±bkowanie: ZG 11¾:11¼
Arkusz sprzedażny: 150 znaczków
Format znaczka: 25,5 x 21,5 mm
Papier: biały ¶redni gładki, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2203 --- --- 1,00 czarny 0,25 0,10 560 000 000
2204 --- --- 1,50 czarnoniebieski 0,25 0,10 580 000 000
Seria:(2) 0,50 0,20 FDC: 1,00
31.12 1974
70 rocznica urodzin Pablo Nerudy
70th birthday of Neftali Ricardo Reyes Basualto, known as Pablo Neruda
Technika druku: offset PWPW
Projekt: H. Chyliński
Z±bkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
Papier: biały ¶redni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
2205 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 4 809 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
Warto¶ć katalogowa rocznika **: 135,00   ʘ: 57,90     ■    FDC: 66,00
Warto¶ć podstawowa (Nr Fischera czerwony) **: 105,20   ʘ: 47,30
Poprzedni rok (1973) • Strona główna  • Powrót na górę • Następny rok (1975)
stat4u