Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ZNACZKI POCZTOWE - POLSKA
POLSKA - ZNACZKI POCZTOWE • POLAND - POSTAGE STAMPS
CzechyPolska znaczkiPolska całostkiSłowacjaWatykanSTRONA GŁÓWNA
KRÓLESTWO POLSKIE 1860 RZECZPOSPOLITA POLSKA + PORT GDAŃSK 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924PG 1925PG 1927 1928PG 1930 1932PG 1933 1934 1935PG 1936 1937PG 1938PG 1939 WYDANIA RZĄDU NA EMIGRACJI  1941 1943 1944 1945 POLSKA LUDOWA 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
20.02 1971
Statki pod polską banderą
Ships under the Polish flag
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: S. Małecki
Ząbkowanie: ZG 11
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 54 x 27 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1903 --- --- 0,40 wielobarwny 0,50 0,20 6 408 000
1904 --- --- 0,60 wielobarwny 0,50 0,20 6 211 000
1905 --- --- 1,15 wielobarwny 0,50 0,20 4 921 000
1906 --- --- 1,35 wielobarwny 0,50 0,20 4 501 000
1907 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,20 4 126 000
1908 --- --- 2,50 wielobarwny 1,00 0,20 2 452 000
1909 --- --- 5,00 wielobarwny 1,00 0,40 1 301 000
1910 --- --- 8,50 wielobarwny 2,00 0,80 1 001 000
Seria:(8) 6,50 2,40 FDC: 7,00
05.03 1971
Zamki polskie
Polish castles
Technika druku: offset PWPW
Projekt: T. Michaluk
Ząbkowanie: ZG 11¼:11¾
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 43 x 25,5 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1911 --- --- 0,20 wielobarwny 0,50 0,20 6 001 020
1912 --- --- 0,40 wielobarwny 0,50 0,20 6 373 020
1913 --- --- 0,60 wielobarwny 0,50 0,20 6 466 020
1914 --- --- 2,00 wielobarwny 0,50 0,20 5 524 020
1915 --- --- 2,50 wielobarwny 0,50 0,20 3 565 020
1916 --- --- 3,40 wielobarwny 0,50 0,20 3 150 000
1917 --- --- 4,00 wielobarwny 1,00 0,40 2 357 010
1918 --- --- 8,50 wielobarwny 2,50 1,00 1 003 020
Seria:(8) 6,50 2,60 FDC: 7,00
10.03 1971
100. rocznica Komuny Paryskiej
100th anniversary of the Paris Commune
Technika druku: offset PWPW
Projekt: H. Matuszewska
Ząbkowanie: ZG 12½
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Format znaczka: 51 x 28,5 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1919 --- --- 0,60 wielobarwny 0,50 0,30 6 215 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 0,60
30.03 1971
Gospodarka leśna
Forestry
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: Z. Stasik
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼ (1920,1922); ZG 12½ (1921)
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków (1920,1922); 25 znaczków (1921)
Format znaczka: 31,25 x 39,5 mm (1920,1922); 31,25 x 51 mm (1921)
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1920 --- --- 0,40 wielobarwny 0,40 0,30 6 510 000
1921 --- --- 0,60 wielobarwny 0,40 0,30 7 054 000
1922 --- --- 1,50 wielobarwny 0,70 0,40 3 164 000
Seria:(3) 1,50 1,00 FDC: 1,50
20.04 1971
Polskie odkrycia archeologiczne - freski z Faras
Frescoes from Faras
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: H. Chyliński
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 43 mm
Papier: biały średni gładki, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1923 --- --- 0,40 wielobarwny 0,20 0,10 5 505 000
1924 --- --- 0,60 wielobarwny 0,20 0,10 5 496 000
1925 --- --- 1,15 wielobarwny 0,20 0,10 5 500 000
1926 --- --- 1,35 wielobarwny 0,30 0,10 5 581 000
1927 --- --- 1,50 wielobarwny 0,40 0,20 2 017 000
1928 --- --- 4,50 wielobarwny 0,40 0,20 2 001 000
1929 --- --- 5,00 wielobarwny 0,80 0,20 1 050 000
1930 --- --- 7,00 wielobarwny 1,50 0,50 1 051 000
Seria:(8) 4,00 1,50 FDC: 4,50
03.05 1971
50 rocznica III Powstania Śląskiego
50th anniversary of the third Silesian Uprising
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: J. W. Brzoza
Ząbkowanie: ZG 11
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 54 x 27 mm i 27 x 27 mm (przywieszka); 107-108 x 106-108 mm (blok)
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1931 --- --- 0,60 brązowy/złoty 0,25 0,15 5 998 005
1931 przywieszka z prawej --- --- 0,60 brązowy/złoty 0,50 0,30 -
1931 przywieszka z lewej --- --- 0,60 brązowy/złoty 0,50 0,30 -
Seria:(3) 1,25 0,75 FDC: 1,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
BLOK 77 (BLOK 40) --- --- 0,60 x 3 brązowy/złoty 3,00 1,50 600 500
Seria:(1) 3,00 1,50 FDC: 6,00
29.05 1971
25 rocznica powstania UNICEF
Children's drawings - 25th anniversary of UNICEF
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: H. Matuszewska
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼ (format stojący); ZG 11¼:11½ (format leżący)
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 39,5 mm (format stojący); 39,5 x 31,25 mm (format leżący)
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1932 --- --- 0,20 wielobarwny 0,20 0,10 8 080 000
1933 --- --- 0,40 wielobarwny 0,20 0,10 6 585 000
1934 --- --- 0,60 wielobarwny 0,20 0,10 8 050 000
1935 --- --- 2,00 wielobarwny 0,20 0,10 2 552 000
1936 --- --- 2,50 wielobarwny 0,30 0,10 1 510 000
1937 --- --- 3,40 wielobarwny 0,40 0,20 2 520 000
1938 --- --- 5,50 wielobarwny 0,50 0,20 1 000 000
1939 --- --- 7,00 wielobarwny 1,00 0,60 1 000 000
Seria:(8) 3,00 1,50 FDC: 4,00
01.06 1971
Na szlaku Kopernika
Tourism Part 3
Technika druku: offset PWPW
Projekt: A. Heidrich
Ząbkowanie: ZG 11
Arkusz sprzedażny: 15 znaczków + 15 przywieszek
Format znaczka: 27 x 54 mm (format stojący) i 54 x 27 mm (format leżący); 27 x 27 mm (przywieszka)
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1940 --- --- 0,40 wielobarwny 0,25 0,15 7 828 005
1941 --- --- 0,60 wielobarwny 0,25 0,15 8 238 000
1942 --- --- 2,50 wielobarwny 0,50 0,35 2 838 000
1943 --- --- 4,00 wielobarwny 1,00 0,35 2 009 010
Seria:(4) 2,00 1,00 FDC: 4,50


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1940 przywieszka u góry --- --- 0,40 wielobarwny 0,50 0,30 -
1941 przywieszka z prawej --- --- 0,60 wielobarwny 0,50 0,30 -
1942 przywieszka z prawej --- --- 2,50 wielobarwny 1,00 0,70 -
1943 przywieszka u góry --- --- 4,00 wielobarwny 2,00 0,70 -
Seria:(4) 4,00 2,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1940 przywieszka u dołu --- --- 0,40 wielobarwny 0,50 0,30 -
1941 przywieszka z lewej --- --- 0,60 wielobarwny 0,50 0,30 -
1942 przywieszka z lewej --- --- 2,50 wielobarwny 1,00 0,70 -
1943 przywieszka u dołu --- --- 4,00 wielobarwny 2,00 0,70 -
Seria:(4) 4,00 2,00
01.06 1971
Międzynarodowe Targi Poznańskie
40th Poznań Trade Fair
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: H. Chyliński
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 43 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1944 --- --- 0,60 wielobarwny 0,50 0,30 8 268 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
12.07 1971
Wycinanki ludowe
The art of Polish decorative papercutting
Technika druku: staloryt, rotograwiura i typografia PWPW
Projekt: J. Jaworowski
Ząbkowanie: ZG 11¾:11½
Arkusz sprzedażny: 100 znaczków
Format znaczka: 25,5 x 31,25 mm
Papier: biały średni gładki, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1945 --- --- 0,20 wielobarwny 0,20 0,10 62 500 000
1946 --- --- 0,40 wielobarwny 0,20 0,10 176 800 000
1947 --- --- 0,60 wielobarwny 0,20 0,10 212 800 000
1948 --- --- 1,15 wielobarwny 0,20 0,10 11 300 000
1949 --- --- 1,35 wielobarwny 0,40 0,10 15 600 000
Seria:(5) 1,20 0,50 FDC: 1,50
24.07 1971
Ludzie pracy
Xawery Dunikowski's sculptures / 11th national philatelic exhibition in Szczecin
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: J. W. Brzoza
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼ oraz ZG 12¾:12 (znaczki w bloku)
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków oraz (4 x 1) (blok)
Format znaczka: 31,25 x 43 mm i 155-156 x 85-86 mm (blok)
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1950 --- --- 0,40 wielobarwny 0,20 0,10 6 919 000
1951 --- --- 0,40 wielobarwny 0,20 0,10 5 911 000
1952 --- --- 0,60 wielobarwny 0,20 0,10 5 969 000
1953 --- --- 0,60 wielobarwny 0,20 0,10 6 000 000
Seria:(4) 0,80 0,40 FDC: 1,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
BLOK 78 (BLOK 41) --- --- 0,40 + 0,60 + 0,40 + 0,60 wielobarwny 4,00 2,00 670 000
02.09 1971
VI Kongres Techników Polskich
6th Polish congress for technicians
Technika druku: offset PWPW
Projekt: H. Chyliński
Ząbkowanie: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków
Format znaczka: 43 x 31,25 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1954 --- --- 0,60 fioletowy/czerwony 0,50 0,30 6 468 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
15.09 1971
Witraże polskie
Stained glass windows
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: K. Tarkowska
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 39,5 mm (1955,1959,1960,1961); 31,25 x 43 mm (1956,1957,1958,1962)
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1955 --- --- 0,20 wielobarwny 0,30 0,10 8 000 000
1956 --- --- 0,40 wielobarwny 0,30 0,10 8 040 000
1957 --- --- 0,60 wielobarwny 0,40 0,10 8 015 000
1958 --- --- 1,35 wielobarwny 0,50 0,10 6 025 000
1959 --- --- 1,55 wielobarwny 0,50 0,20 4 010 000
1960 --- --- 3,40 wielobarwny 0,50 0,20 2 550 000
1961 --- --- 5,50 wielobarwny 1,00 0,20 1 000 000
1962 --- --- 8,50 + 4,00 wielobarwny 1,50 0,50 1 000 000
Seria:(8) 5,00 1,50 FDC: 6,00
25.09 1971
Dzień Znaczka 1971 - Kobieta w malarstwie polskim
Women in Polish paintings
Technika druku: offset PWPW
Projekt: K. Śliwka
Ząbkowanie: ZG 11¼:11 (format stojący) i ZG 11:11¼ (format leżący)
Arkusz sprzedażny: 4 znaczki + 2 przywieszki
Format znaczka: 40,5 x 54 mm (format stojący) oraz 54 x 40,5 mm (format leżący) / 149-154 x 138-140 (format stojący) oraz 192-193 x 111-112 (format leżący)
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1963 --- --- 0,40 wielobarwny 0,20 0,20 6 295 000
1964 --- --- 0,50 wielobarwny 0,20 0,20 6 378 000
1965 --- --- 0,60 wielobarwny 0,20 0,20 5 534 000
1966 --- --- 2,50 wielobarwny 0,20 0,20 2 444 000
1967 --- --- 3,40 wielobarwny 0,20 0,20 2 011 000
1968 --- --- 4,50 wielobarwny 0,50 0,25 2 262 000
1969 --- --- 5,00 wielobarwny 2,00 0,90 2 262 000
1970 --- --- 7,00 + 1,00 wielobarwny 2,50 1,50 1 650 000
Seria:(8) 6,00 3,65 FDC: 9,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1963 przywieszka z prawej --- --- 0,40 wielobarwny 0,50 0,20 1 573 750
1964 przywieszka z prawej --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 0,20 1 594 500
1965 przywieszka z prawej --- --- 0,60 wielobarwny 0,50 0,20 1 383 500
1966 przywieszka z prawej --- --- 2,50 wielobarwny 0,50 0,20 611 000
1967 przywieszka z prawej --- --- 3,40 wielobarwny 0,50 0,20 502 750
1968 przywieszka z prawej --- --- 4,50 wielobarwny 1,50 0,50 565 500
1969 przywieszka z prawej --- --- 5,00 wielobarwny 5,50 2,00 565 500
1970 przywieszka z prawej --- --- 7,00 + 1,00 wielobarwny 8,00 2,50 412 500
Seria:(8) 17,50 6,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1963 przywieszka z lewej --- --- 0,40 wielobarwny 0,50 0,20 1 573 750
1964 przywieszka z lewej --- --- 0,50 wielobarwny 0,50 0,20 1 594 500
1965 przywieszka z lewej --- --- 0,60 wielobarwny 0,50 0,20 1 383 500
1966 przywieszka z lewej --- --- 2,50 wielobarwny 0,50 0,20 611 000
1967 przywieszka z lewej --- --- 3,40 wielobarwny 0,50 0,20 502 750
1968 przywieszka z lewej --- --- 4,50 wielobarwny 1,50 0,50 565 500
1969 przywieszka z lewej --- --- 5,00 wielobarwny 5,50 2,00 565 500
1970 przywieszka z lewej --- --- 7,00 + 1,00 wielobarwny 8,00 2,50 412 500
Seria:(8) 17,50 6,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
BLOK 79 (Arkusik 1963) --- --- 0,40 x 4 wielobarwny 3,00 2,00 1 573 750
BLOK 80 (Arkusik 1964) --- --- 0,50 x 4 wielobarwny 3,00 2,00 1 594 500
BLOK 81 (Arkusik 1965) --- --- 0,60 x 4 wielobarwny 3,00 2,00 1 383 500
BLOK 82 (Arkusik 1966) --- --- 2,50 x 4 wielobarwny 3,00 2,00 611 000
BLOK 83 (Arkusik 1967) --- --- 3,40 x 4 wielobarwny 3,00 2,00 502 750
BLOK 84 (Arkusik 1968) --- --- 4,50 x 4 wielobarwny 12,00 4,00 565 500
BLOK 85 (Arkusik 1969) --- --- 5,00 x 4 wielobarwny 17,00 6,00 565 500
BLOK 86 (Arkusik 1970) --- --- (7,00 + 1,00) x 4 wielobarwny 36,00 12,00 412 500
Seria:(8) 80,00 32,00
14.10 1971
Zamek Królewski w Warszawie
Rebuilding the Royal Castle in Warsaw
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: K. Śliwka
Ząbkowanie: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 43 x 31,25 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1971 --- --- 0,60 wielobarwny 0,50 0,30 10 240 000
Seria:(1) 0,50 0,30 FDC: 1,00
14.10 1971
Lotnictwo polskie w wojnie 1939 r.
Polish war planes
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: J. Brodowski
Ząbkowanie: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 39,5 x 31,25 mm
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1972 --- --- 0,90 wielobarwny 1,00 0,40 2 000 000
1973 --- --- 1,50 wielobarwny 0,50 0,30 3 000 000
1974 --- --- 3,40 wielobarwny 1,00 0,30 3 090 000
Seria:(3) 2,50 1,00 FDC: 3,00
17.11 1971
Badanie kosmosu 1971
Lunokhod 1 and Apollo 15
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: Z. Stasik (1975); A. Balcerzak (1976)
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼ (1975) i ZG 11¼:11½ (1976)
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 39,5 mm (1975) i 39,5 x 31,25 mm (1976)
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna

Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1975 --- --- 2,50 wielobarwny 0,50 0,20 2 090 000
1976 --- --- 2,50 wielobarwny 0,50 0,20 2 100 000
Seria:(2) 1,00 0,40 FDC: 1,20


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1975 przywieszka z lewej 1 --- --- 2,50 wielobarwny 8,00 1,50 -
1975 przywieszka z prawej 2 --- --- 2,50 wielobarwny 8,00 1,50 -
1976 przywieszka z lewej 1 --- --- 2,50 wielobarwny 8,00 1,50 -
1976 przywieszka z prawej 2 --- --- 2,50 wielobarwny 8,00 1,50 -
Seria:(4) 32,00 6,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1975 przywieszka u góry 1 --- --- 2,50 wielobarwny 8,00 1,50 -
1975 przywieszka u dołu 2 --- --- 2,50 wielobarwny 8,00 1,50 -
1976 przywieszka u góry 1 --- --- 2,50 wielobarwny 8,00 1,50 -
1976 przywieszka u dołu 2 --- --- 2,50 wielobarwny 8,00 1,50 -
Seria:(4) 32,00 6,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
Arkusik 1975 --- --- 2,50 x 6 wielobarwny 20,00 7,50 401 000
Arkusik 1976 --- --- 2,50 x 6 wielobarwny 20,00 7,50 401 000
Seria:(2) 40,00 15,00
06.12 1971
VI Zjazd PZPR
6th meeting of the Polish United Workers' Party
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: S. Małecki (1977-1978); J. W. Brzoza (1979-1984)
Ząbkowanie: ZG 11½:11¼ (1977,1978) oraz ZG 11¼:11½ (1879-1984)
Arkusz sprzedażny: 30 znaczków + 15 przywieszek (1977,1978); 48 znaczków (3 x 2 serie) (1879-1984)
Format znaczka: 31,25 x 39,5 mm (1977,1978) oraz 39,5 x 31,25 mm (1879-1984) / 98-101 x 114-116 mm (blok)
Papier: biały średni kredowany, guma bezbarwna
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1977 --- --- 0,60 wielobarwny 0,10 0,05 4 522 005
1978 --- --- 0,60 wielobarwny 0,10 0,05 4 522 005
1977+p+1978 --- --- 0,60 x 2 wielobarwny 0,40 0,20 -
1979 --- --- 0,60 wielobarwny 0,15 0,10 4 616 004
1980 --- --- 0,60 wielobarwny 0,15 0,10 4 616 004
1981 --- --- 0,60 wielobarwny 0,15 0,10 4 616 004
1982 --- --- 0,60 wielobarwny 0,15 0,10 4 616 004
1983 --- --- 0,60 wielobarwny 0,15 0,10 4 616 004
1984 --- --- 0,60 wielobarwny 0,15 0,10 4 616 004
1979-1984 --- --- 0,60 x 6 wielobarwny 0,90 0,60 -
Seria:(10) 2,40 1,50 FDC: 2,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1977 przywieszka z prawej --- --- 0,60 wielobarwny 0,20 0,10 -
1978 przywieszka z lewej --- --- 0,60 wielobarwny 0,20 0,10 -
1978 z pustopolem --- --- 0,60 wielobarwny 8,00 -
1978+1977 --- --- 0,60 x 2 wielobarwny 0,40 0,20 -
p+1978+1977 --- --- 0,60 x 2 wielobarwny 0,40 0,20 -
1978+1977+p --- --- 0,60 x 2 wielobarwny 0,40 0,20 -
p+1978+ z pustopolem --- --- 0,60 wielobarwny 8,00 -
1977+p+1978+ z pustopolem --- --- 0,60 x 2 wielobarwny 8,00 -
Seria:(8) 25,60 0,80


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
BLOK 87 (BLOK 42) --- --- 0,60 x 6 wielobarwny 3,00 1,20 910 000
29.12 1971
Kwiaty drzew
Flowering trees
Technika druku: offset PWPW
Projekt: A. Balcerzak
Ząbkowanie: ZG 12½:12¾
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Format znaczka: 51 x 39,5 mm
Papier: biały średni kredowany, guma z odcieniem żółtawym
Ceny z roku 2017


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena ** Cena ʘ Nakład
1985 --- --- 0,10 wielobarwny 0,50 0,20 8 648 000
1986 --- --- 0,20 wielobarwny 0,50 0,20 8 476 000
1987 --- --- 0,40 wielobarwny 0,50 0,20 8 982 000
1988 --- --- 0,60 wielobarwny 0,50 0,20 8 040 000
1989 --- --- 1,15 wielobarwny 0,50 0,20 5 672 000
1990 --- --- 1,35 wielobarwny 0,50 0,20 4 724 000
1991 --- --- 2,50 wielobarwny 1,00 0,20 5 098 000
1992 --- --- 3,40 wielobarwny 1,50 0,30 3 071 000
1993 --- --- 5,00 wielobarwny 2,50 0,80 1 539 000
1994 --- --- 8,50 wielobarwny 4,00 2,00 1 001 000
Seria:(10) 12,00 4,50 FDC: 13,00
Wartość katalogowa rocznika **: 320,25   ʘ: 105,90     ■    FDC: 75,80
Wartość podstawowa (Nr Fischera czerwony) **: 147,80   ʘ: 61,95
Poprzedni rok (1970) • Strona główna  • Powrót na górę • Następny rok (1972)
stat4u