Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ZNACZKI POCZTOWE - POLSKA
POLSKA - ZNACZKI POCZTOWE • POLAND - POSTAGE STAMPS
CzechyPolska znaczkiPolska całostkiSłowacjaWatykanSTRONA GŁÓWNA
KRÓLESTWO POLSKIE 1860 RZECZPOSPOLITA POLSKA + PORT GDAŃSK 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924PG 1925PG 1927 1928PG 1930 1932PG 1933 1934 1935PG 1936 1937PG 1938PG 1939 WYDANIA RZĄDU NA EMIGRACJI  1941 1943 1944 1945 POLSKA LUDOWA 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
POLSKA LUDOWA

7-8.09 1944
Wodzowie
Polish freedomfighters and generals
Technika druku: Typografia Zakładów Graficznych J.Pietrzykowskiego w Lublinie.
Projekt: J.Ogórkiewicz
Ząbkowanie: ZL 11½
Arkusz sprzedażny: Druk z płyty jednosektorowej 5 x 6 znaczków
Wycofano 13.2.1945 (faktycznie wyszły z obiegu wcześniej wskutek wyczerpania nakładu)
Format rysunku: 23 x 28,3 mm
Papier: biały gruby gąbczasty (bez gumy)
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena * Cena ** Cena ʘ Nakład
339 --- --- 25 gr czerwony 140,00 170,00 54 300
340 --- --- 50 gr zielony 130,00 130,00 54 900
341 --- --- 1 zł niebieski 130,00 150,00 54 600
Seria:(3) 400,00 450,00
13.09 1944
Znaczki obiegowe tzw. Goznak
The Goznak issues
Technika druku: Rotograwiura Zakładów Graficznych Goznak w Moskwie.
Projekt: J.Grubecki.
Ząbkowanie: ZL 12¼
Arkusz sprzedażny: Drukowano walcami jednosektorowymi w ark. 10 x 10 zn. 342 I - 3 walcami, 343 - 9 walcami, zn. 342II nie zostały wprowadzone do sprzedaży i posłużyły do sporządzania przedruków
Wycofano: 342I -1.1.1945, 343 - 31.5.1945.
Format rysunku: 22,3 x 33 mm (342I,343) 22,3 x 33,6 (342II)
Papier: biały średni, guma bezbarwna lub z odcieniem żółtym
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena * Cena ** Cena ʘ Nakład
342I --- --- 25 gr czerwony 5,00 1,20 3 150 000
342II --- --- 25 gr brązowoczerwony 10,00 21 840 000
343 --- --- 50 gr c.szarozielony 2,00 0,80 15 560 000
Seria:(3) 17,00 2,00
31.12 - 15.01.1945 1944
Wydanie przedrukowe. I rocznica Krajowej Rady Narodowej i przekształcenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia narodowego w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej
KRN, PKWN and RTRP overprints
Technika druku: Przedruk typograficzny w drukarni J. Pietrzykowskiego w Lublinie.
Projekt: J.Grubecki.
Ząbkowanie: ZL 12¼
Arkusz sprzedażny: Formy przedrukowe zawierały 50 nadruków, każdy arkusz 100 znaczaków
Wycofano 15.4.1945.
Format rysunku: 22,7 x 33,6 mm

Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor Cena * Cena ** Cena ʘ Nakład
344 --- --- 1 zł/25 gr czerwony(31.12) 10,00 20,00 200 000
345 --- --- 2 zł/25 gr czerwony(15.01) 8,00 25,00 200 000
346 --- --- 3 zł/25 gr czerwony(15.01) 10,00 20,00 200 000
Seria:(3) 28,00 65,00
Wartość katalogowa rocznika **: 445,00   ʘ: 517,00
Wartość podstawowa (Nr Fischera czerwony) **: 435,00   ʘ: 517,00
Poprzedni rok (1945) • Strona główna  • Powrót na górę • Następny rok (1945)
stat4u