Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ZNACZKI POCZTOWE - POLSKA
POLSKA - ZNACZKI POCZTOWE • POLAND - POSTAGE STAMPS
CzechyPolska znaczkiPolska całostkiSłowacjaWatykanSTRONA GŁÓWNA
KRÓLESTWO POLSKIE 1860 RZECZPOSPOLITA POLSKA + PORT GDAŃSK 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924PG 1925PG 1927 1928PG 1930 1932PG 1933 1934 1935PG 1936 1937PG 1938PG 1939 WYDANIA RZĄDU NA EMIGRACJI  1941 1943 1944 1945 POLSKA LUDOWA 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
31.01 1995
Kocham Cię
Saint Valentine's Day
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Andrzej Pągowski
Ząbkowanie: ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
I - trzeci od góry otwór owalny
II - trzeci od dołu otwór owalny
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3370I --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 3,00 1,20 5 500 000
3370II --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 3,00 1,20 5 500 000
Seria:(2) 0,70 6,00 2,40 FDC: 3,50
31.01 1995
Służba hydrologiczno - meteorologiczna w Polsce
The Polish Hydrological and Meteorological Service
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Henryk Chyliński
Ząbkowanie: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3371 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 3,00 1,00 6 000 000
Seria:(1) 0,60 3,00 1,00 FDC: 3,50
09.02 1995
75 rocznica Zaślubin Polski z Morzem
75 years access to the Baltic Sea
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Tomasz Bogusławski
Ząbkowanie: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny: 16 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3372 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 1,50 0,80 3 000 000
Seria:(1) 0,45 1,50 0,80 FDC: 2,00
28.02 1995
Poczet królów i książąt polskich (X)
Paintings of Polish rulers Part 10
Technika druku: staloryt i rotograwiura PWPW
Projekt: Stefan Małecki, ryt W. Zajdel (3373,3376); M. Kopecki (4474,3375)
Ząbkowanie: ZG 10¾:11
Arkusz sprzedażny: 35 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: rotograwiurowy
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3373 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 1,50 0,50 1 000 000
3374 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 1,50 0,60 1 000 000
3375 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 3,00 1,00 1 000 000
3376 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 4,00 2,40 1 000 000
Seria:(4) 2,20 10,00 4,50 FDC: 11,00
08.03 1995
500 rocznica urodzin św. Jana Bożego
500th anniversary of the birth of Saint John of God
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Zygmunt Okrassa
Ząbkowanie: ZG 11¾:11½
Arkusz sprzedażny: 60 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3377 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,50 0,80 10 000 000
Seria:(1) 0,60 1,50 0,80 FDC: 2,00
16.03 1995
Pisanki polskie
Easter eggs
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Mieczysław Wasilewski
Ząbkowanie: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny: 16 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3378 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 1,00 0,40 2 000 000
3379 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 1,00 0,40 2 000 000
3380 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 1,50 1,20 2 000 000
3381 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 2,50 1,20 2 000 000
Seria:(4) 1,60 6,00 3,20 FDC: 6,50
27.03 1995
Owoce drzew iglastych (III)
Pine cone
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: Alojzy Balcerzak
Ząbkowanie: ZG 11¾:11½
Arkusz sprzedażny: 100 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3382 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 0,80 0,20 powtarzalny
3383 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 1,20 0,20 powtarzalny
Seria:(2) 1,25 2,00 0,40 FDC: 2,20
13.04 1995
Międzynarodowy Rok Katyński
International Katyń year: 55th anniversary of the execution of Polish officers by the Soviets
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Maciej Buszewicz
Ząbkowanie: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3384 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 1,50 0,80 1 700 000
Seria:(1) 0,80 1,50 0,80 FDC: 1,70
28.04 1995
Europa (VI) - Pokój i Wolność
Peace and freedom in Poland. Europa issue
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Tomasz Bogusławski
Ząbkowanie: ZG 11¼:11½
Arkusz sprzedażny: 16 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3385 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 1,50 0,80 1 000 000
3386 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 2,50 1,20 1 000 000
Seria:(2) 1,15 4,00 2,00 FDC: 4,50
06.05 1995
50 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Państwa Polskiego
50th anniversary of the recovery of Polish territory
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Janusz Wysocki
Ząbkowanie: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3387 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 1,50 0,60 5 000 000
Seria:(1) 0,45 1,50 0,60 FDC: 2,00
18.05 1995
75 rocznica urodzin Jana Pawła II
75th anniversary of the birth of pope Jan Paweł II
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Andrzej Gosik
Ząbkowanie: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny: 16 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3388 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 2,50 2,00 5 000 000
Seria:(1) 0,80 2,50 2,00 FDC: 3,50
25.05 1995
Seria: Groteska - Teatr Baśni 1945-1995
50th anniversary of the fairy tale theatre "Groteska"
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Henryk Chyliński
Ząbkowanie: ZG 11¼:11½ (3389,3390), ZG 11½:11¼ (3391,3392)
Arkusz sprzedażny: 16 znaczków (po 8 poziomych parek 3389+3390 i 3391+3392)
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3389 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 1,00 0,80 5 000 000
3390 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 1,00 0,80 5 000 000
3391 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 1,50 0,80 3 000 000
3392 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 1,50 0,80 3 000 000
Seria:(4) 1,60 5,00 3,20 FDC: 5,50


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3389+3390 --- --- 0,35 + 0,35 wielobarwny 0,70 2,50 1,80 5 000 000
3391+3392 --- --- 0,45 + 0,45 wielobarwny 0,90 3,30 2,00 3 000 000
Seria:(2) 1,60 5,80 3,80


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3390+3389 --- --- 0,35 + 0,35 wielobarwny 0,70 4,50 2,00 5 000 000
3392+3391 --- --- 0,45 + 0,45 wielobarwny 0,90 6,00 2,20 3 000 000
Seria:(2) 1,60 10,50 4,20
09.06 1995
150 lat kolei na ziemiach polskich
150th anniversary of Polish railways
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Maciej Jędrysik
Ząbkowanie: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny: 12 znaczków (po 6 pionowych parek 3393+3394 i 3395+3396)
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3393 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 1,00 0,40 1 500 000
3394 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,00 0,60 1 500 000
3395 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 2,00 1,00 1 500 000
3396 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 3,00 1,50 1 500 000
Seria:(4) 2,75 7,00 3,50 FDC: 8,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3393+3394 --- --- 0,35 + 0,60 wielobarwny 0,95 3,00 1,50 1 500 000
3395+3396 --- --- 0,80 + 1,00 wielobarwny 1,80 5,00 2,50 1 500 000
Seria:(2) 2,75 8,00 4,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
Arkusik 3393-3394 --- --- 0,35 x 6 + 0,60 x 6 wielobarwny 5,70 26,00 12,00 250 000
Arkusik 3395-3396 --- --- 0,80 x 6 + 1,00 x 6 wielobarwny 10,80 49,00 23,00 250 000
Seria:(2) 16,50 75,00 35,00
26.06 1995
50 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych
50th anniversary of the United Nations
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Jacek Konarzewski
Ząbkowanie: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3397 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 1,50 1,00 2 000 000
Seria:(1) 0,80 1,50 1,00 FDC: 2,00
30.06 1995
125 lat Banku Handlowego w Warszawie SA
125th anniversary of the Commercial Bank SA in Warsaw
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Michał Piekarski
Ząbkowanie: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3398 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 2,00 0,60 5 000 000
Seria:(1) 0,45 2,00 0,60 FDC: 2,50
13.07 1995
100 lat Ruchu Ludowego
100th anniversary of the Polish Peasant Movement
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Jacek Konarzewski
Ząbkowanie: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3399 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 1,50 0,50 5 000 000
Seria:(1) 0,45 1,50 0,50 FDC: 2,00
20.07 1995
Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego
200th anniversary of the composition of the Polish national anthem
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: Maciej Jędrysik
Ząbkowanie: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny: 50 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3400 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 1,50 0,50 5 000 000
Seria:(1) 0,35 1,50 0,50 FDC: 2,00
31.07 1995
Owoce drzew liściastych
Deciduous forest fruits
Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: Alojzy Balcerzak
Ząbkowanie: ZG 11¾:11½
Arkusz sprzedażny: 100 znaczków
Papier: x - biały średni gładki kredowany y- biały średni gładki fluorescencyjny
Wygląd znaczków x i y pokazany w świetle UV
znaczki 3401 i 3402 widok w zwykłym świetle
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3401x --- --- A wielobarwny 0,45 3,00 0,30 powtarzalny
3402x --- --- B wielobarwny 0,35 3,00 0,30 powtarzalny
3401y --- --- A wielobarwny 0,45 3,50 0,30 powtarzalny
3402y --- --- B wielobarwny 0,35 3,50 0,30 powtarzalny
Seria:(4) 1,60 13,00 1,20 FDC: 6,50
Seria:(2) podstawowe 6,00 0,60
02.08 1995
Sanktuaria Maryjne (IV) - Bazylika Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Leżajsku
Holy Virgin from Leżajsk
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Andrzej Stasik
Ząbkowanie: ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny: 16 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3403 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 1,00 0,60 5 000 000
Seria:(1) 0,45 1,00 0,60 FDC: 1,20
14.08 1995
75 rocznica Bitwy Warszawskiej
75th anniversary of the Miracle at the Vistula
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Andrzej Heidrich
Ząbkowanie: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3404 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 1,80 0,70 5 000 000
Seria:(1) 0,45 1,80 0,70 FDC: 2,00
23.08 1995
Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Poznań '95
World championship riding with a pair of horses in Poznań 1995
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Andrzej Jeziorkowski
Ząbkowanie: ZG 11½:11½
Arkusz sprzedażny: 12 znaczków (6 pionowych parek 3405+3406)
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3405 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 2,00 1,00 1 500 000
3406 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 2,00 1,50 1 500 000
Seria:(2) 1,40 4,00 2,50 FDC: 5,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3405+3406 --- --- 0,60 + 0,80 wielobarwny 1,40 6,00 2,70 1 500 000
Arkusik 3405-3406 --- --- 0,60 x 6 + 0,80 x 6 wielobarwny 8,40 50,00 20,00 250 000
Seria:(2) 9,80 56,00 22,70
30.08 1995
XVII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Warszawa 95
17th national philatelic exhibition in Warsaw 1995
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Janusz Wysocki
Ząbkowanie: ZG 11½:11 / ZR 11:11½ (blok)
Arkusz sprzedażny: 16 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3407 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 1,00 0,50 1 500 000
Seria:(1) 0,35 1,00 0,50 FDC: 1,20
30.08 1995
XVII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Warszawa 95
17th national philatelic exhibition in Warsaw 1995
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Janusz Wysocki
Ząbkowanie: ZG 11½:11 / ZR 11:11½ (blok)
Arkusz sprzedażny: 16 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3408 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 3,00 2,00 600 000
BLOK 157 (BLOK 113) --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 4,00 3,00 600 000
Seria:(2) 2,00 7,00 5,00 FDC: 5,00
10.09 1995
XI Światowy Kongres Uczestników Lotów Kosmicznych
11th international congress for participants in space flight
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Zbigniew Stasik
Ząbkowanie: ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny: 16 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3409 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 2,00 1,20 1 500 000
Seria:(1) 0,80 2,00 1,20 FDC: 2,50
27.09 1995
Plakat Polski (IV)
Polish poster art
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Krystyna Hoffman Pągowska
Ząbkowanie: ZG 11¼:11¼
Arkusz sprzedażny: 18 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3410 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 1,20 0,40 1 500 000
3411 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 1,80 0,80 1 500 000
Seria:(2) 0,80 3,00 1,20 FDC: 4,00
01.10 1995
XIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
13th international Chopin piano playing competition in Warsaw
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Tomasz Bogusławski
Ząbkowanie: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3412 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 2,00 1,20 2 000 000
Seria:(1) 0,80 2,00 1,20 FDC: 2,50
09.10 1995
Światowy Dzień Poczty
World Post Day
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Maciej Jędrysik
Ząbkowanie: ZG 11¾:11½
Arkusz sprzedażny: 60 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3413 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 1,00 0,40 5 000 000
3414 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 1,50 0,80 2 000 000
Seria:(2) 1,25 2,50 1,20 FDC: 3,00
26.10 1995
Mistrzostwa Świata w Akrobatyce Sportowej
Acrobatics championship in Wrocław
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Jacek Brodowski
Ząbkowanie: ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny: 16 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3415 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 1,00 0,50 2 000 000
Seria:(1) 0,45 1,00 0,50 FDC: 1,20
10.11 1995
Wybitni elektrycy polscy - prof.. Janusz Groszkowski
Janusz Groszkowski (1898-1984), pioneer in radio technology
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Andrzej Pągowski
Ząbkowanie: 1,00
Arkusz sprzedażny: 20 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3416 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 1,30 0,50 1 750 000
Seria:(1) 0,45 1,30 0,50 FDC: 1,50
27.11 1995
Boże Narodzenie
Christmas
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Henryk Chyliński
Ząbkowanie: ZG 11¾:11½
Arkusz sprzedażny: 60 znaczków (30 poziomych parek)
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3417 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 0,70 0,50 5 000 000
3418 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 1,10 0,50 5 000 000
3417+3418 --- --- 0,35 + 0,45 wielobarwny 0,80 2,50 1,20 5 000 000
3418+3417 --- --- 0,35 + 0,45 wielobarwny 0,80 4,00 2,00 5 000 000
Seria:(4) 2,40 8,30 4,20 FDC: 2,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3417 WZÓR --- --- - wielobarwny 0,00 5,00 130 000
3418 WZÓR --- --- - wielobarwny 0,00 7,50 130 000
3417+3418 WZÓR --- --- - wielobarwny 0,00 10,00 130 000
3418+3417 WZÓR --- --- - wielobarwny 0,00 15,00 130 000
Seria:(4) 37,50
15.12 1995
Pisklęta ptaków śpiewających
Young passerines
Technika druku: offset PWPW
Projekt: Jerzy Desselberger
Ząbkowanie: ZG 11¼:11¼
I - dolny margines bloku perforowany
II - dolny margines bloku nieperforowany
Arkusz sprzedażny: 8 znaczków (2 czworobloki)
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: biały średni gładki kredowany
Ceny z roku 2018


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3419 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 1,00 0,75 1 500 000
3420 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 1,00 0,75 1 500 000
3421 --- --- 0,60 wielobarwny 0,60 1,50 0,75 1 500 000
3422 --- --- 0,80 wielobarwny 0,80 1,50 0,75 1 500 000
Seria:(4) 2,20 5,00 3,00 FDC: 7,00


Nr Fischer Nr Michel Nr Scott Nominał Kolor C. nominalna Cena ** Cena ʘ Nakład
3419-3422 --- --- 0,35 + 0,45 + 0,60 + 0,80 wielobarwny 2,20 6,00 3,50 1 500 000
Ark 3419-3422I (BLOK 114I) --- --- (0,35 + 0,45 + 0,60 + 0,80) x 2 wielobarwny 4,40 17,00 10,00 750 000
Ark 3419-3422II (BLOK 114II) --- --- (0,35 + 0,45 + 0,60 + 0,80) x 2 wielobarwny 4,40 18,00 10,00 -
Seria:(3) 11,00 41,00 23,50
Wartość katalogowa rocznika **: 344,70   ʘ: 144,50     ■    Wartość nominalna: 75,65     ■    FDC: 109,00
Wartość podstawowa (Nr Fischera czerwony) **: 96,90   ʘ: 46,30     ■    Wartość nominalna: 28,65
Poprzedni rok (1994) • Strona główna  • Powrót na górę • Następny rok (1996)
stat4u